Vize Belediyesi
Duyurular
Bilgi Edinme
linkler
Faaliyet Raporu 2004 - 2009
Sultanlar Yolu
sultanlar yolu
 
Coğrafi Özellikler

COĞRAFİ KONUM:

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Kırklareli ili'ne bağlı bir ilçe olan Vize Dünya üzerindeki konumu itibariyle (X: 3100000m-Y: 5075000m) 41 derece 36 dakika, 52 saniye (41.6143) kuzey enlemleri ile 27 derece 50 dakika, 52 saniye (27.8478) doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlçe merkezindeki rakım 180 metre (Cumhuriyet Meydanı) olup, 1.119 Km2'yi bulan bir alan ile önemli yerleşim merkezlerimizden birisidir. İlçe Doğuda Karadeniz, güneyde Tekirdağ ili ile güneybatıda Lüleburgaz, batıda Pınarhisar ve kuzeyde Demirköy ilçeleri ile çevrilidir. Akarsu vadileri ile parçalanmış alçak alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin doğu kesiminde yer alır. Kuzey batı-güney doğu doğrultusunda uzanan Istıranca Dağları (Yıldız Dağları) İlçeyi ikiye ayırır. İlçe sınırları içinde yüksekliği 400 metreye yaklaşan bu dağlık alanın doğu yamaçlarından çıkan sular Karadeniz'e batı yamaçlarından çıkanlar da Ege Denizine ulaşır. Karadeniz'e dökülen başlıca akarsular Papuç ve Kazan dereleridir. Ege Denizine dökülen Meriç Nehrinin başlıca kollarından biri olan Ergene nehrinin başlangıç kaynakları Soğucak ve Anadere ilçe topraklarından çıkar. Istırancaların özellikle Karadeniz'e bakan kesimleri meşe ve kayın ormanları ile kaplıdır.

JEOLOJİK ÖZELLİKLER

1.Jeolojik zamanda Istranca (Yıldız) Dağları'nın bulunduğu yerde Tethys (Tetis) Denizi bulunuyordu. Bu denizin dibinde bulunan tortullar, kuzey ve güneyde eski kıta çekirdeklerinin birbirine doğru yaklaşmaları sonucu kıvrılarak su yüzeyine çıkmışlar ve Yıldız Dağlarını oluşturmuşlardır. Daha sonra meydana gelen dağ oluşumu, kıta oluşumu (epirojenik) ve volkanik hareketler sırasında Yıldız Dağları'nı oluşturan taş ve tabakalar sıkışmış, kıvrılmış ve kırılmıştır. Yıldız Dağları 1. Jeolojik zaman arazisi olduğu için "masif" adını almaktadır.Masifler kırılma özeliğini yitirmiş olan yaşlı ve sert kütlelerdir. İlçenin Ergene kısmında ise eosen, kireç taşları dik bir yamaç meydana getirir.Bu yamacın eteğinde suyu bol kaynaklar, önünde ise miosen ve piliosen kili, kumlu kireçli dolgu katmanları yer yer alüvyonlarla örtülüdür. Yıldız masifinin uzamına uygun olarak Vize'den Kırklareli'nin doğusuna kadar uzanan kuzeybatı-güneydoğu yönlü fay hattı ile bu hattı kesen kuzeydoğu-güneybatı yönlü ikincil faylar, sahanın tektonik yapısını oluşturmaktadır.Yıldız masifini etkileyen Vize-Kırklareli arasındaki fay, normal faydır. İlçemiz toprakları 4. derece deprem kuşağına girdiğinden sarsıntılar genelde zararsız ve tehlikesizdir.Ayrıca ilçemiz sınırlarında Çakıllı ve Evrenli dolaylarında 54.000 ton rezervli manganez yataklarının bulunduğu M.T.A. Enstitüsünün yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER (Yer Şekilleri)

Dağlar : Vize, Trakya'yı kuzeydoğuda bir sıradağ olarak kat eden Istrancaların güneye bakan ve alçalarak Ergene Ovası'na karışan etekleri üzerinde yer almıştır.İlçemiz Sergen Beldesi sınırları içerisinde bulunan Kaynak Tepe 881 metre yükseklikte olup, ilçenin genel sınırları içerisindeki, Istranca silsilesinin alçak tepelerinden Göztepe ise, 457 metre yükseklikle olup ilçemiz sınırları içerisindeki en büyük yükseltidir. İlçemizin en önünde bulunan Çömlekçi ve Yılan tepeleri Vize'yi kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çevreler. Gerçekte Hisar Tepeler adı verilen 336 rakımlı iki tepe ile bu tepeler etrafı Vize'nin yerleşim olarak bugün bulunduğu alandır.

Ovalar : Ergene Ovasının bir uzantı parçası olan Vize Ovası onunla aynı devrede teşekkül etmiş olup Istranca (Yıldız) Dağlarından taşınan alüvyonlar neticesinde oluşmuştur.Ova güneye doğru bir peneplen manzarası arz eder.

Karstik Şekiller :

A) Lapya : Eğimli yamaçlardan yağış sularının kireç taşını (kalker) eritmesi sonucunda oluşmuş taşlar üzerindeki küçük kanalcıklar, oluklar ve delikler şeklindedir. Vize'nin yüksek alanlarında yaygın olarak görülmektedir.

B) Mağara : Karstik alanlarda suların eritmesi sonucunda meydana gelen yer altı boşluklarıdır. İlçemizde bulunan bazı önemli mağaralar şunlardır.

Yenesu Mağarası : Balkaya Köyünde bulunmakta olup 1.620 metre uzunluğundadır. Trakyanın üçüncü büyük mağarasıdar. Yenesu'nun iç görünümleri son derece güzel, her türden damlataşlar (sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataş havuzları ve makarnalar) ile kaplıdır. Damlataş havuzu veya göllerin üzerine saçaklar şeklinde inen veya tabanından yükselen bu şekiller mağaraya sihirli bir hava kazandırmıştır.

Domuzdere Mağarası : Balkaya Köyünde bulunmakta olup 300 metre uzunluğundadır. Domuzdere Mağarasının içi görünümleri çok güzel sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplı, geniş ve yüksek salon veya galerilerden meydana gelmiştir.
Selimin Mağarası : İlçemiz Evrenli Köyü sınırları içinde 150 metre uzunluğundadır.

Kızılağaç Mağarası: İlçemiz Kızılağaç Köyü sınırları içinde 205 metre uzunluğundadır.

Kıyıköy Mağarası : Kıyıköy Beldesinin 2 km. güneyinde bulunmaktadır. 305 metre uzunluğundadır. Menderesler çizerek gelişen ve yer yer damlataş çökellerine sahip olan Kıyıköy Mağarası turizm amaçlı kullanıma uygun özelliklere sahiptir.

Kaptanın Mağarası :Kıyıköy'de bulunan Kıyıköy Mağarası'nın 200 metre güneyinde bulunmaktadır. Zengin damlataş birikimlerine sahiptir.
Ayrıca ilçemizde Asmakaya mevkii, Uçmakdere mevkii, Soğucak köyü, Baklaya köyü, Aksicim köyü ve Sergen beldesinde birçok mağara bulunmaktadır. Genelde karstik oluşumlu olan mağaraların iç görünümleri çok güzel sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplıdır.
Yukarıda Asmakaya Mağara Manastırları

C) Mesa : Vize platosunda, aşınmanın ilerlemesine bağlı olarak, başlangıçta tüm alanları kaplayan kireç taşları tabakası yarılarak parçalanmış ve adete bir masa şeklini almıştır.Yatay yapı üzerinde dayanıklı bir tabaka ile taçlanmış olan bu çeşit kalıntı düzlüklere "Mesa" adı verilir.

Kıyı Şekilleri : Kıyıköy-İğneada arasında vadilerin ağızlarında küçük koylar ve yüksek alanlar, burunlar halinde kalmıştır. Kıyı yer yer düz fakat falezlidir. Kuzey sektörlü rüzgarların oluşturduğu şiddetli dalgalar kıyıların altını sürekli oyarak, falezlerin oluşmasına neden olmuştur.Kıyı boyunca başlıca plajlar ise Kıyıköy, Panayır İskelesi ve Selves koylarındaki plajlardır.

Akarsular : Vize'deki akarsuların hepsinin havzası açıktır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan başlıca akarsular ise şunlardır.

Anadere :Vizenin kuzeyinde doğar, Mağaralar ve Dokuz Oluk Dereleri derenin kaynağını oluşturmaktadır. Dere daha batıda Karpuzkaldıran ve Pazarlı suları ile birleşerek menderi hareketlerle Ergene Ovasını batı-doğu doğrultusunda kat ederek Meriç nehrinin bir kolu olan Ergene'ye karışır.

Soğucak deresi : Soğucak köyü yakınlarında doğan dere 55 km. uzunluğa sahip olmasına rağmen su toplama alanının küçüklüğü nedeniyle yaz aylarında zaman zaman kurumaktadır.

Kazandere : Mahya Tepesinin güney yamaçlarında doğmakta olup Kıyıköy'ün güneyinde Karadeniz'e dökülmektedir. Suyu soğuk ve çok temizdir. Derede, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla yada kayıkla gezinti yapılabilmektedir.

Pabuçdere: Mahya Tepesinin güney yamaçlarında doğmakta olup Kıyıköy'ün kuzeyinde Karadeniz'e dökülmektedir. Suyu soğuk ve çok temizdir. Derede, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yazın kamp kurulabilmektedir. Ayrıca motor ve kayık ile tarihi Ayanikola Kilisesi de ziyaret edilebilmektedir.

Göller : İlçemiz sınırları içerisinde Panayır İskelesi yakınlarında, Kıyıköy'ün kuzeyinde ve güneyinde yer alan koylarda, çoğunlukla yaz aylarında akarsu önlerinin kapanmasıyla oluşan lagün gölleri ve Aksicim köyü sınırları içerisinde İSKİ'nin İstanbul'un su ihtiyacına cevap verebilmek üzere yaptırmış olduğu baraj gölü bulunmaktadır.

Deniz : İlçemizin doğusunda Karadeniz yer almaktadır. Karadeniz'e dökülen akarsuların fazla miktarda tatlı su taşımaları ve yağışların bol olması nedeniyle yüzey sularını tuzluluk oranı düşüktür.Tuzluluk oranı Kıyıköy kıyılarında %0.16 dır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Vize'de iklimin esas karakteri karasal iklimi özelliğini taşımaktadır. Buna rağmen yersel olarak onu bu karakterden ayıran bir takım hususiyetleri vardır.İlçenin Karedeniz kıyıları iç kesimlere göre daha yağışlı ve ılımandır. Şimdi sıra ile iklim elemanlarını görelim.

Sıcaklık : Vize'de genel olarak yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 20 C dereceden aşağıya düşmez. Yine bu aylarda azami sıcaklığın 30 C dereceye çıktığı hatta zaman zaman 35 C derceye çıktığı görülmüştür. Kışın sıcaklık derecesi ekser günler (0)C derecenin üstündedir... En düşük sıcaklık derecesi 1969 yılının Ocak ayında görülmüştür (-15 C derece)... Bahar ayları biraz serin geçmektedir. Ekim ayının ilk yarısından itibaren havaların sıcaklık derecesi azalır.

Yağış : Marmara bölgesi ikliminde olduğu gibi yağışlar en fazla kışın görülmektedir. Bahar mevsimleri de yağışlıdır.  En fazla yağış kasım aylarında görülürken en az yağış Haziran ve Temmuz aylarında görülür. Kış yağışları arasında kar da görülür. Kar yağan günler ortalaması 7'dir. Toprak üstünde meydana getirdiği örtünün kalınlığı yaklaşık 50 cm. kadar olur. Bu karların arkasından lodosla başlayan yağmurun meydana getirdiği su akmalarının çokluğu, dereler üzerinde kurulmuş köprülerden dört tanesinin yıkılmasına sebep olmuştur. Yağışın % itibariyle mevsimlere dağılımı şöyledir: İlkbahar %26, Yaz %10, Sonbahar %29, Kış %35'tir.

Basınç ve Rüzgarlar :Vize ikliminin en karakteristik tarafı bu unsurla kendini gösterir. Karadeniz, Istranca kitlesi ve Ergene Ovası gibi üç ayrı bölümün yarattığı farklı basınçlar, Vize'de mevzi olarak değişik hava akımlarına sebep olmaktadır.... Istranca dağlarının Vize yakınlarına kadar alçalarak geçit verir bir durum arz etmeleri rüzgarların (karayel, poyraz ve yıldız) kanalize olmasına ve Vize üzerinde şiddetli esmelerine sebep olurlar. Bu şiddetli esen rüzgarların orman tahripleri dolayısı ile açılan yolları, onları büsbütün şiddetlendirmektedir. Rüzgarlar zaman zaman fırtına şeklinde eser, bazen kiremitleri uçurur, ufak ağaçları ve dalları kırar, yaprak ve meyvaları dökerler. 1956 yılının 3 şubat günü esen şiddetli karayel kar getirmiş, yaklaşık 25 kadar ağacı sökmüş, 50 kadar elektrik direğini devirmiş, evlerde hasar meydana getirmiştir. Vize'de rüzgarın bir özelliği de bazen bir hafta kadar devam etmesi aynı şiddeti muhafaza etmesidir. Bahar aylarında da rüzgarlar çoktur. Bu rüzgarların meyva ve çiçekler üzerindeki tahribatı mühimdir.

Bitki Örtüsü : Bünye ve iklimin müşterek mahsulü olan bitki örtüsü Vize'yi yeşil bir yurt haline getirmiş olmasına rağmen ne yazık ki bir yandan tarla açmak bir yandan yakacak ihtiyacının sağlanması amacıyla açılan alanlar orman örtüsünün Istrancalara doğru çekilmesine neden olmuştur. Başlıca ağaç çeşitleri ise %80 ölçüsünde meşe, %15 ölçüsünde kayın, %5 ölçüsünde ise gürgen, kavak ve diğer ağaç grupları oluşturmaktadır. Orman bakımından zengin bir bölgenin işletme merkezini teşkil eden Vize' de orman alanı 71.701,0 hektardır. Orman alanının % 31'si koru ormanı, % 69'i ise baltalıktır. Bu ormanlarda yılda 242.000 ster yakacak odun ve 10.634 ster yuvarlak sanayi odunu üretilmektedir. Elde edilen yakacak odunun %80'i orman köylüsüne, %20'i belediye tahsisi ile verilmektedir. Orman köylüsü bu emvalleri istediği yere istediği bedelle satmaktadır. İlçemiz Sergen Beldesi Kıyıköy Beldesi, Kışlacık, Kızılağaç, Küçükyayla, Kömürköy, Hamidiye, Sofular, Akpınar, Aksicim, Soğucak, Evrencik, Evrenli, Doğanca ve Pazarlı Köylerinde yaşayan vatandaşlarımız geçimlerini ormancılıktan temin etmektedirler.

 
e-belediye
 
Diğer TÜM Etkinlikler
Video Galerisi
Anket Sonuçları
Seçenekler Oy Oranı Oy Sayısı
fotoğraf galerisi
video arşivi
Üyelikler
tariği kentler birliği CittaSlow (Sakin Şehir)
Tarihi Kentler Birliği Üyesidir CittaSlow (Sakin Şehir) Üyesidir
Spor
vize spor acar spor
Projeler
dünden bugüne vize
kirklareli rota bilisim teknolojileri
kirklareli rota bilisim teknolojileri