Vize Belediyesi
Duyurular
Bilgi Edinme
linkler
Faaliyet Raporu 2004 - 2009
Sultanlar Yolu
sultanlar yolu
İLAN 16.06.2015/15:59
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Vize Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 40 sayılı kararına istinaden güzergahları belirlenmiş olan Minibüs hatlarının 3 yıl süre ile en az 13+1 en fazla 16+1 yolcu kapasiteli toplu taşıma araçları ile işletilmesi “Belediye Denetimli Özel Halk Aracı” hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.
2- Kiralaya verilecek olan güzergah, araç ve diğer nitelikleri ek özel şartnamede belirtilmiş olup, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3-Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;
-Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna uygun teyitli teminat mektubu.
-Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.
-Tebligat adresini gösterir belge.
-Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.
-Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
-Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.
-Şartname bedelini ödediğini gösterir makbuz.
-Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.
5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
6- Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
7-İsteklilerin İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
KİRALANACAK GÜZERGÂHLARIN
ŞEHİRİÇİ 1. HAT: Küçük Sanayi Sitesi kalkış noktası olarak kabul edilecek, Atatürk Caddesi takip edilecek. Sultan Çeşme Caddesinden Otogara girilecek tekrar dönülüp Atatürk Caddesi üzerinden Merkez Camii önünden Kale Caddesi takip edilecek, akabinde Karakol Caddesinden Ara Sokak, Hisar Caddesi ve Meydanlık Sokak takip edilecek. Mehmet Akif Mahalle Camii önünden Acı Çeşme Caddesi, Çiğdem Sokak, İpek Sokak, Küçük Yayla Sokak takip edilerek, Sultan Çeşme Caddesine çıkılıp Otogara gelinecek, Otogardan Atatürk Caddesi takip edilerek Sanayi Sitesi, Döküm Fabrikası ve Nova Plastiğe kadar gidilip oradan tekrar Sanayi Sitesine dönülecek.
ŞEHİRİÇİ 2. HAT: Küçük Sanayi Kalkış noktası olacak, Atatürk Caddesi takip edilecek. Sultan Çeşme Caddesinden Otogara girilecek tekrar Atatürk Caddesine dönülecek Cumhuriyet Meydanına çıkılacak Atatürk Caddesi takip edilerek Aksanlar Tekstil Fabrikasına kadar gidilecek. Aksanlar Tekstil Fabrikasından Çınar Çeşme Mezarlığına dönülecek TOKİ Konutları önünden Haydar Hanlı Sok takip edilecek, Dört oluk Sokağa dönülecek. Taş Sokak takip edilerek Hızır caddesine çıkılacak. Hızır Caddesi takip edilerek Kenar Sokaktan Kışla Caddesine çıkılacak Kışla Caddesinden tekrar Atatürk Caddesine devam edilecek Develi Yolu Sokaktan Ziraat Bahçe Sokağa dönülerek Atatürk Caddesine çıkılacak Atatürk Caddesi takip edilerek Cumhuriyet Meydanından Onur Market önünden Atatürk Caddesi takip edilerek Sanayi Sitesi, Döküm fabrikası ve Nova Plastik turu tamamlanarak Sanayi Sitesine dönülecek.
ŞEHİRİÇİ 3. HAT: Küçük Sanayi Sitesi kalkış noktası kabul edilecek. Atatürk Caddesi takip edilerek Otogara girilecek. Tekrar dönülerek Atatürk Caddesine çıkılacak. Cumhuriyet Meydanı istikametine devam edilecek Ziraat Bahçe Sokağa dönülecek Hastane önünden Develi Yolu Sokaktan 5 No’lu Caddeye çıkılacak. Cadde takip edilerek Mahmut Erbil Caddesine dönülecek Kız Öğrenci Yurdu önündeki kavşaktan dönülerek 16. Cadde takip edilerek Tarla Sokak üzerinden 5 Nolu Caddeye Tadım Kafe istikametinden Kanal Caddesi takip edilecek 40 No’lu Sokaktan 16.ıncı Caddeye(Çevre Yolu) çıkılacak Üniversitenin önünden Spor Sokağa dönülecek Düzova caddesi üzerinden Atatürk Caddesine çıkıp Otogara girilecek Otogardan tekrar Atatürk Caddesine dönülecek Sanayi yönüne devam edilecek Opet, Döküm fabrikası ve Nova plastiğe gidilerek Sanayi istikametine dönülüp tur tamamlanacaktır.
İhalenin Muhammen Bedeli 3 Yıllık toplam: 25.920,00-TL(YirmibeşbindokuzyüzyirmiTürkLirası) olup, geçici teminat bedeli 777,60.-TL (Yediyüzyetmişyediliraaltmışaltıkuruş) dır. İhalesi 29 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
Diger Duyurular
İHALE İLANI- VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
ZABITA TALİMATNAMESİ
İLAN
e-belediye
 
Diğer TÜM Etkinlikler
Video Galerisi
Anket Sonuçları
Seçenekler Oy Oranı Oy Sayısı
fotoğraf galerisi
video arşivi
Üyelikler
tariği kentler birliği CittaSlow (Sakin Şehir)
Tarihi Kentler Birliği Üyesidir CittaSlow (Sakin Şehir) Üyesidir
Spor
vize spor acar spor
Projeler
dünden bugüne vize
kirklareli rota bilisim teknolojileri
kirklareli rota bilisim teknolojileri