Vize Belediyesi
Duyurular
Bilgi Edinme
linkler
Faaliyet Raporu 2004 - 2009
Sultanlar Yolu
sultanlar yolu
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR. 10.03.2016/22:31
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Evren Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve tapuda 159 Ada 13 No lu parselde, kiracılı olarak bulunan 6/A Kapı nolu dükkanın 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre, Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İhale ile peşin bedelle satılacaktır.
1- Dükkanın m2’si, muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminat ve ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.
2- İhaleler aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00-TL. Bedelle satın alınabilir.
4- Bu taşınmaz 04.04.2007 tarih ve 26483 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5615 sayılı kanunun 13. maddesi kapsamında olduğundan KDV’den muaf olup, KDV ödenmeyecektir.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;
-Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna uygun teyitli teminat mektubu.
-Kanuni ikametgahlarını gösterir belge.
-Tebligat adresini gösterir belge.
-Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
-Nüfus cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
-Vekaleten gireceklerden noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
-Bağlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası kaydı.
-Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini,
İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
SATILACAK DÜKKANLARIN
%3 Geçici
Ada: Parsel: Kapı No: Alanı m2: Niteliği : m2 Bedeli İhale Bedeli : Teminat : İhale Tar .ve Saati:
159 13 6/A 111 M2 Dükkan 7.150,00-TL 793.650,00-TL 23.809,50 -TL 30.03.2016- 14.00
Diger Duyurular
BELEDİYE BAŞKANIMIZIN MESAJI
e-belediye
 
Diğer TÜM Etkinlikler
Video Galerisi
Anket Sonuçları
Seçenekler Oy Oranı Oy Sayısı
fotoğraf galerisi
video arşivi
Üyelikler
tariği kentler birliği CittaSlow (Sakin Şehir)
Tarihi Kentler Birliği Üyesidir CittaSlow (Sakin Şehir) Üyesidir
Spor
vize spor acar spor
Projeler
dünden bugüne vize
kirklareli rota bilisim teknolojileri
kirklareli rota bilisim teknolojileri