Coğrafi Konum

Başkanın Öz Geçmişi

Türkiye’nin kuzeybatısı, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde yer almaktadır.

Türkiye’nin kuzeybatısı, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde yer almaktadır. Dünyadaki konumu itibariyle 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece 54 dakika , 14 saniye ve 28 derece 06 dakika 15 saniye doğu boylamları arasında bulunur.

Kırklareli, Türkiye'nin Avrupa Kıtası'nda bulunan Trakya Bölgesi'nde yer alır. 41°44' - 42°00' Kuzey Enlemleri ile, 26°53' - 41°44' Doğu Boylamları arasında kalır. 6.555 km2 toprak büyüklüğüne sahiptir. Kuzeyden 159 km sınır uzunluğu ile Bulgaristan, doğudan 58 km. kıyı uzunluğu ile Karadeniz, batıdan Edirne, güneydoğudan İstanbul, güneyden ise Tekirdağ illeri ile çevrilidir. toprakların %48'i dağlık, %35'i dalgalı arazi, %17'si ise ovalıktır.
 
Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından çeşitli görünümler yansıtır. Kuzey ve Kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları (Istrancalar) Kırklareli'nin kuzeyinde bir nevi doğal duvar meydana getirir. Istranca adı, özellikle dağların güney yamaçlarından çok sayıda dere, çay çıkması dolayısiyle "Akıntılı-Akarsulu Yer" anlamına gelmektedir. Mitolojide Istrancalar'ı çevreleyen geniş coğrafi bölge Şarap Tanrısı Bakhus'a tahsis edilmiş yerler olarak ifade edilmektedir. Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler Köyü ile Vize ilçesine bağlı Sergen Kasabası arasında kalan Mahya (Magiada) Tepesi 1.031 metre ile Yıldız Dağları'nın en yüksek tepesini oluşturur. En düşük seviye Karadeniz kıyısında 10 metre kadardır. Bu durumda Trakya, kenarları oldukça yüksek tepelik, ortası çukur (Ergene Ovası) bir çanak biçimindedir. Ancak çeşitli nedenlere bağlı aşınmalarla yavaş yavaş düzleşmeye başlamış bir ova görünümü vardır.
 
Bölgenin toprak yapısı, yeryüzü görüntüsü 1. ,2. ve 3. Jeolojik Zaman'larda biçimlenmiştir. Bundan dolayı toprak çeşitli katmanlarla zenginleşmiştir. Oturmuş, sıkışmış, durağan katmanlar nedeniyle 4. Derece Deprem Bölgesi kabul edilir. Bulgaristan, Romanya ve Rusya'nın güneyinde meydana gelen depremlerden etkilenir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE ORMANLAR

Kırklareli Bölgesinde bitki örtüsünü 5 grupta toplamak mümkündür.
1. Nemli Ormanlar
2. Kuru Ormanlar
3. Stepler (otu bol bozkırlar)
4. Maki (çalı ve ağaçlarla kaplı alanlar)
5. Kıyı Bitkileri 

Ergene Havzası'nda ve Kırklareli'nin Yıldız Dağları'nın güney yamaçlarında Kuru Orman Grubu'na ait bitkilere bol miktarda rastlanmaktadır. Kırklareli Bölgesi bitki örtüsü ve çeşidi yönünden zengindir. Bu doğal bitkiler arasında meşe, gürgen, kızılçam, karaçam, dişbudak ve seyrek olarak da karaağaç, kızılcık, karaçalı, yabani armut, akçaağaç, maki cinsinden katran ardıcı bulunmaktadır. Karaçam ve kızılçam gibi odunsu bitkiler Kırklareli bitki örtüsü ağaçlandırma sırasında dahil edilmişlerdir.

Ergene Havzası'nın plato denilen yüksek yerlerinde orman kalıntılarına (çalılıklara) rastlanır. Fakat Ergene Ovası'nın büyük bir kesimi steptir. Ova ise odunsu bitki denilen ormanlık alanlardan yoksundur. Oysa geçmiş yüzyıllarda buralarda zengin ormanlar vardı. Özellikle TEM (otoyol) 'in kuzeyi ormanlarıyla ünlüydü.

Bitki örtüsüne göre toprakların dağılımı:
Tarım arazisi 321.432 hektar %48
Ormanlık Arazi 239.937hektar %44
Çayır/Mera 31.56 hektar %5                                                                                                     

Kırklareli'nin ekonomik ve doğal zenginliklerinde biri ormanlardır. Ormanlar 1944 yılında kişilerden alınarak devlete, ulusa maledilmişlerdir. Ormanların bakımı ve korunması amacıyla Kırklareli Orman İşletme Teşkilatı 1994 yılında kurulmuştur. Halen Kırklareli, Vize ve Demirköy'de Orman İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.

Kırklareli'nde ormanlar "Baltalık ve Koru Ormanı" olarak bulunmaktadır. Bunlardan endüstriyel (tomruk, maden direği, telefon direği) ve yakacak odun elde edilmektedir. Kırklareli ormanlarının 27.144 hektarı bozuk, 109.768 hektarı ise normal bulunmaktadır. Baltalık ormanların ise 47.563 hektarı bozuk baltalık, 55.462 hektarı da normal baltalıktır.