Ekonomik Durum

Başkanın Öz Geçmişi

Medeniyetler beşiği, tarihi mekan ve doğa güzellikleriyle insanı büyüleyen Vize ilçesinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Medeniyetler beşiği, tarihi mekan ve doğa güzellikleriyle insanı büyüleyen Vize ilçesinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımda Buğday, ayçiçeği, şekerpancarı, mısır, baklagiller ve son yıllarda bazı köylerinde soğan ekimi önem kazanmıştır.

Toprak işlemeli tarıma uygun arazinin topoğrafik durumu çoğunlukla ova niteliğinde olup, % 91'lik kısmı susuz, yüzde 9’ luk kısmı sulanabilir arazidir. Ziraat genelde modern tekniğe göre yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde 1.520 adet traktör, 45 biçerdöver, 45 balya makinesi, 12 slaj makinesi kullanılmaktadır. Ova kesiminde her türlü tarım araçları kullanılırken, orman kesiminde arazinin küçük parseller halinde olması bazı yerlerde de eğimin fazla olması ilkel tarım yöntemlerinin devamında etkin faktör olmaktadır. Modern zirai araç ve gereçlerin yanında suni gübre kullanımının artması, yeni hibrit tohumların kullanılması birim başına alınan verimin artmasını sağlamıştır. Önceleri buğdayda dekar başına 100-200 kg ürün alınırken son zamanlarda verim 400-600 Kilograma çıkmıştır.
 
 
HAYVANCILIK
 
Vize’de Zirai faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerinde hayvancılıkta büyük bir önem kazanmıştır. Ova kesiminde büyükbaş hayvanların tamamı kültür ırka dönüşmüşken orman köylerinde genelde yerli ırk hayvancılık önemini korumaktadır. ilçe genelinde 12380 adet büyükbaş hayvan, 8.100 adedi kültür melezi, 2.390 adedi ithal kültürü, 1.600 adedi yerli, 290 kadar da manda bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan mevcudu da 27.335 olup bunun 23.800 adedi koyun, 8.000 adedi de kıl keçisidir. İlçede  çok sayıda da tavuk işletmesi bulunmaktadır. 55.500 tavuk bulunmasına rağmen bunlar aile işletmeciliği ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır.Ancak son birkaç yıl içinde de ufak ufak dış satımlara da başlanılmıştır.
 
 
 VİZE’DE ARICILIK HER YIL İVME KAZANIYOR
 
Vize İlçesi genelinde 4.981 adet kovan mevcut olup bunların 3.386 sı sepet kovan, 1.595 adedi modern arı kovanıdır. Bunlardan elde edilen bal genellikle bölgede ve İstanbul piyasasında alıcı bulmaktadır.Doğal ortamda yapılan arıcılık Vize balına olan rağbeti her yıl arttırmaktadır.Burada arıcılık yapan vatandaşlar ülke ekonomisine katkı sağlamak içinde daha çok bal üreterek ihracat yapma girişimlerinde bulunmaktadır.
 
 
SU ÜRÜNLERİDE BALIKÇILIK HIZLA GELİŞİYOR
 
 Vize’de ormanlık sahada tatlı su balıkçılığına uygun kaynak ve topraklar  oldukça fazla olduğundan tatlı su balıkçılığı son yıllarda özellikle alabalık üretimin konusunda büyük bir artış göstermiştir. Vize’nin Balkaya Köyünde 5 adet, Sergen Kasabasında 2 adet alabalık tesisi vardır. Kıyıköy Beldesinde deniz balıkçılığı yapılmakta olup çeşitli boyutlarda 112 adet balıkçı teknesi mevcuttur. Deniz balıkçılığı üretim miktarı yılda 60,000 ile 70.000 Kg.'dır. Bunun az miktarı bölgede çoğu ise İstanbul piyasasında tüketilmektedir.
 
 
VİZE’DE ORMANCILIKTA ÖNEMLİ YER TUTUYOR
 
İlçenin yüzölçümünün yüzde 69'u ormanlarla kaplıdır. Orman alanının % 32'si koru ormanı, % 68'i ise baltalık ormandır. Bu ormanlarda yılda 242.000 ster yakacak odun ve 10.634 ster yuvarlak sanayi odunu üretilmektedir. Elde edilen yakacak odunun %80'i orman köylüsüne, % 20'si belediye tahsisi ile verilmektedir. Orman köylüsü bu yakacak odunları istediği yere istediği bedelle satmaktadır.Buda orman köylüsünün ekonomik durumuna katkı sağlamaktadır.
 
 
 VİZE’DE SANAYİ VE TİCARET
 
 
SANAYİ : Vize’de Sanayi ağırlıklı olarak gıda ve tekstile dayanmaktadır. İlçede 4 gıda, 5 tekstil, 2 baskı - matbaa ve 1 mobilya fabrikası bulunmaktadır. İlçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının başlıcaları şunlardır.
 
Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: Süt ürünleri imalatı yapılmaktadır.
 
Güreller Peynir İmalathanesi: Mevsimlik peynir üretimi yapılmaktadır.
 
 Mas Tekstil: Tekstil üretimi yapılmaktadır.
 
BETA Basım Yayın Dağıtım A.Ş: Kitap basımı yapılmakta olup, kapalı olarak tutulmaktadır.
 
Arkadaş Makine Kimya San. ve Tic. A.Ş: Makine film aleman levha üretimi yapılmaktadır.
 
Öznur Yem ve Hayvancılık Ltd.Şti:Yem üretimi yapılmaktadır.
 
Kort İplik San. ve Tic. Ltd. Şti: İlçemiz Çakıllı beldesindeki fabrikada iplik üretimi yapılmaktadır.
 
Alders Tekstil Ltd.Şti: Konfeksiyon üretimi yapılmaktadır.
 
Vize Mobilya Ltd. Şti: Mobilya üretimi yapılmaktadır.
 
Barış Gıda ve Yağ San. Ltd.Şti: Ham yağ üretimi yapılmaktadır.
 
Ten Çamaşırları San. A.Ş: Bayan iç çamaşırı üretimi yapılmaktadır.
 
Ayrıca Çerkezköy'de kurulu bulunan fabrikalarda Vize’den 500 kişiden fazla işçi çalışmaktadır. Vize’de 4 adet banka vardır. 
 
 
MADENLER
 
Vize ve beldelerine bağlı iki adet maden yatağı vardır. Çakıllı kasabasında 50.000 ton rezervi olan Manganez, Sergen kasabasında 2.500.000 m3 Mermer'dir.
 
 
MANGANEZ ( Mn) / Vize-Çakıllı Sahası-Çakıllı Beldesi
 
Tenör:% 32 Mn Rezerv:54.000 ton mümkün rezerv.
 
MERMER ( Mr ) Vize-Sergen Beldesi- VIZE PEMBESI:Kalite
 
İnce kristalli ve pembe renklidir. Basınç ikizlenmesi gösteren kalsit kristallerinden oluşmuştur.
 
Sertliği 3 Yoğunluğu 2.72 gr/cm3 Porozitesi % 0.2 Rezerv 2.500.000 m3 jeolojik rezerv.
 
 
TİCARET:  Genel olarak tarım ve hayvancılık alanı olan Vize, bu yönde ürettiği maddeleri genelde en büyük alıcı Pazar olan İstanbul'a pazarlar. Bunların başında orman ürünleri geliyor. Bol miktarda kerestelik tomruk, yakacak odun, kentol ve mangal kömürü sevkiyatı yapılır. Tarım ürünleri ve hayvancılık ise ikinci planda gelmektedir. İstanbul sadece alıcı Pazar değildir. İlçe ticaret yönünden İstanbul'a bağımlı bir merkezdir.
 
VİZE İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ
 
 Vize’nin 4 beldesi vardır.Çakıllı • Kıyıköy • Sergen
 
Köyleri ise şunlar: Akıncılar • Akpınar • Aksicim • Balkaya • Çavuşköy • Çövenli • Develi • Doğanca • Düzova • Evrencik • Evrenli • Hamidiye • Hasboğa • Kışlacık • Kızılağaç • Kömürköy • Küçükyayla • Müsellim • Okçular • Pazarli • Sofular • Soğucak • Topçuköy