2019 Mayıs Ay'ı Meclis Kararı

  • Karar Tarihi:
    7 Mayıs 2019
  • Karar No:
    46
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
07.05.2019
Karar No
46
KararınKonusu
2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Ercan ÖZALPMeclis Üyeleri : Bircan ER, Süleyman KESIMCI, Turgut FINDIK, Fuat KURT, SerhanTOP, Cengiz ARDA, Hanife CANBAZOGLU, Ahmet Cem AYDIN, Beytullah ARDA,Yusuf Ziya TOPRAK, Aysel YILMAZ
 
Gündem geregin yapılan müzakere neticesinde, 2018 Yılı bütçesi ile 14.500.000-TL, 07.12.2018tarih ve 66 nolu Belediye Meclis kararı ile 1.150.000,00-TL. Ek Bütçe yapılarak toplam:15.650.000,00-TL.Ödenek verilmistir. Bu ödeneklerin 13.325.716,18-TL. harcanmıs, 2.324.283,82-TL. Yılsonundaharcanmadıgından imha edilmistir.
 
 
 
2018 MALI YILI KESIN GIDER HESABI
GIDERLERIN HARCAMA BIRIMLERINE GÖRE DAGILIMI:
 
 
            YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
 
01
Personel Giderleri
159.089,72
02
Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri
24.274,48
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
64.443,89
 
T O P L A M
247.808,09
 
BASKANLIK, ENCÜMEN ve MECLIS FAALIYETLERI
 
01
Personel Giderleri
212.483,01
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.449.107,60
05
Cari Transferler
103.511,45
 
T O P L A M
1.765.102,06
 
 
 
 
 
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
07.05.2019
Karar No
46
KararınKonusu
2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Ercan ÖZALPMeclis Üyeleri : Bircan ER, Süleyman KESIMCI, Turgut FINDIK, Fuat KURT, SerhanTOP, Cengiz ARDA, Hanife CANBAZOGLU, Ahmet Cem AYDIN, Beytullah ARDA,Yusuf Ziya TOPRAK, Aysel YILMAZ
FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
 
01
Personel Giderleri
850.571,92
02
Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri
134.795,87
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.220.367,63
06
Sermaye Giderleri
2.284.819,33
 
T O P L A M
5.490.554,75
 
MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ
 
01
Personel Giderleri
189.471,24
02
Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri
31.758,86
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
109.615,01
05
Cari Transferler
56.707,23
 
T O P L A M
387.552,34
 
 
TEMIZLIK HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ
 
01
Personel Giderleri
920.680,73
02
Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri
165.722,62
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3.827.849,02
06
Sermaye Giderleri
182.152,51
 
T O P L A M
5.096.404,88
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
07.05.2019
Karar No
46
KararınKonusu
2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Ercan ÖZALPMeclis Üyeleri : Bircan ER, Süleyman KESIMCI, Turgut FINDIK, Fuat KURT, SerhanTOP, Cengiz ARDA, Hanife CANBAZOGLU, Ahmet Cem AYDIN, Beytullah ARDA,Yusuf Ziya TOPRAK, Aysel YILMAZ
 
 
IMAR ve SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ
 
01
Personel Giderleri
181.143,56
02
Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri
21.974,39
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
135.176,11
 
T O P L A M
338.294,06
 
GIDERLERIN HARCAMA KALEMLERINE GÖRE DAGILIMI
 
01
Personel Giderleri
2.513.440,18
02
Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri
378.526,22
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7.806.559,26
05
Cari Transferler
160.218,68
06
Sermaye Giderleri
2.466.971,84
 
T O P L A M
13.325.716,18
 
2018 MALI YILI KESIN GELIR HESABI
2018 Yılı bütçesi ile 14.500.000-TL, 07.12.2018 tarih ve 66 nolu Belediye Meclis kararı ile1.150.000,00-TL Ek Bütçe yapılarak toplam 15.650.000,00-TL gelir tahmininde bulunulmustur. 2018Yılından 2019 yılına 6.205.141,04-TL devir etmistir. Yılı içerisinde tüm gelir kalemleri üzerinden toplam21.394.110,39-TL tahakkuk olmustur. 2018 Yılı Içerisinde tüm gelir kalemlerinden 15.864.380,61-TL tahsiledilmistir. 2019 Yılına 5.529.729,78-TL. Takip edilmek üzere devir etmistir. Bu yıla ait tüm gelir kalemleriüzerinden genel tahsilat oranı % 74’tür.                                                                                            
2018 yılı sonu itibariyle T.C. Ziraat Bankası Vize Subesi 7651009-5004 nolu hesabında 74.723,31-TL, Türkiye Halk Bankası Vize Subesi 07000001 nolu hesabında 4.570,19-TL olmak üzere toplam79.293,50-TL nakit bulunmaktadır.
GELIRLERIN TAHSILINE GÖRE DAGILIMI:
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
07.05.2019
Karar No
46
KararınKonusu
2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Ercan ÖZALPMeclis Üyeleri : Bircan ER, Süleyman KESIMCI, Turgut FINDIK, Fuat KURT, SerhanTOP, Cengiz ARDA, Hanife CANBAZOGLU, Ahmet Cem AYDIN, Beytullah ARDA,Yusuf Ziya TOPRAK, Aysel YILMAZ
01020951
Bina Vergisi
335.846,34
01020952
Arsa Vergisi
173.909,20
01020953
Arazi Vergisi
10.802,49
01020954
Çevre Temizlik Vergisi
77.442,49
01030251
Haberlesme Vergisi
4.968,09
01030252
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
293.213,50
01030952
Yangın Sigortası Vergisi
                            8.110,83
01030953
Ilan ve Reklam Vergisi
20.916,25
01060953
Isgal Harcı
62.553,98
01060954
Isyeri Açma Izin Harcı
19.174,52
01060958
Tellallık Harcı
221.369,26
01060999
Diger Harçlar
26.275,76
03010202
Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri
609,65
03010240
Otopark Isletmesi Gelirleri
268.200,00
03010258
Su Hizmetlerine iliskin gelirler
986.535,21
03010299
Diger Hizmet Gelirleri
795.061,67
03020199
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma iznineIliskin Gelirler.
679.374,12
03060199
Diger Tasınmaz Kira Gelirleri
603.553,39
05010801
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Zammı
4.405,12
05020251
Merkezi Idare Vergi Gel.Alınan Paylar
11.081.992,87
05030299
Diger Idari Para Cezaları
1.745,75
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
07.05.2019
Karar No
46
KararınKonusu
2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Ercan ÖZALPMeclis Üyeleri : Bircan ER, Süleyman KESIMCI, Turgut FINDIK, Fuat KURT, SerhanTOP, Cengiz ARDA, Hanife CANBAZOGLU, Ahmet Cem AYDIN, Beytullah ARDA,Yusuf Ziya TOPRAK, Aysel YILMAZ
05030401
Vergi ve Diger Amme Alacakları Gec.Zammı
82.544,77
05030402
Vergi Barısı TEFE Tutarı
6.714,68
05030414
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
49,55
05030415
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
904,02
05030416
7020 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı
883,23
05030417
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
75,70
05030418
7143 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı
17.525,45
05030419
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
4.687,03
05030491
Usulsüzlük, Vergi Ziyai ve Kaçakçılık Cezaları
31.953,65
05030499
Diger Vergi Cezaları
42.982,04
 
T O P L A M
15.864.380,61
 
2018 YILI GELIR DAGILIMI ICMALI
 
01
VERGI GELIRLERI
1.254.582,71
03
TESEBBÜS ve MÜLKIYET GELIRLERI
3.333.334,04
04
ALINAN BAGIS ve YARDIMLAR
0
05
DIGER GELIRLER
11.276.463,86
 
T O P L A M
15.864.380,61
 
 
 
 
Meclisimizce, yukarıda sıralanan hususlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi geregigörüsülerek, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birligi ile karar altına alınmıstır.
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
07.05.2019
Karar No
46
KararınKonusu
2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Ercan ÖZALPMeclis Üyeleri : Bircan ER, Süleyman KESIMCI, Turgut FINDIK, Fuat KURT, SerhanTOP, Cengiz ARDA, Hanife CANBAZOGLU, Ahmet Cem AYDIN, Beytullah ARDA,Yusuf Ziya TOPRAK, Aysel YILMAZ
Gündemde görüsülmesi gereken baska madde bulunmadıgından, Meclis Baskanı tarafındangörüsmelere son verildi.
Ercan ÖZALP
Meclis Baskanı
Bircan ER
Meclis Katibi
Süleyman KESIMCI
Meclis Katibi