2020 YILI ARALIK AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    8 Aralık 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

 

 

1.BİRLEŞİM

Md01

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Ocak-2021 Ayı meclis toplantısının 05.01.2021 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2020 Salı günü saat 15.00’da, 2 Birleşimin ise 09.12.2020 Çarşamba günü saat 17.00’da yapılamasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

2.BİRLEŞİM

 

Md02

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Belediyemizin 2020 yılı Bütçesindeki bazı ödeneklerin harcandığı bazı ödeneklerin ise harcanmadığı görüldü. Harcanmayan ödeneklerden harcanan ödeneklere 900.000,00 TL aktarmanın, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi hükümlerince yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (b) bendi gereğince, toplantıyı katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.

 

İndirilmesi Lazım Gelen   :

 

Birim Adı

Kurum Kodu

Fonks. Kod

Finansman  Kodu

Hesap Kodu

Hesap Açıklama

Kullanılabilir Ödenek

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

01.03.02.01

Sürekli İşçilerin İhbar Ve   Kıdem Tazminatları

200.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.02.03.03

Elektrik Alımları

150.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.04.04.02

Restorasyon Ve Yenileme Giderleri

20.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.05.01.01

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

30.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.05.03.03

Yük Taşıma Giderleri

30.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.08.01.90

Diğer Hiz. Binası Bakım Ve Onar. Gider.

70.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.08.02.01

Lojman Bakım Ve Onarımı Giderleri

20.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.08.03.01

Sosyal Tesis Bakım Ve Onarımı Giderleri

40.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.09.03.02

Mezar Ve Şehitlik Yapım Ve Bakım Giderleri

40.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

46.39.11.08

01.1.2.00

5

04.02.09.01

Tl Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

100.000,00

Mali Hiz. Müd.

46.39.11.08

01.1.2.00

5

05.08.09.51

İller Bankasına Verilen Paylar

100.000,00

Temizlik İşleri Müd.

46.39.11.10

05.1.0.00

5

03.02.03.02

Akaryakıt Ve Yağ Alımları

100.000,00

 

 

 

 

 

Toplam

900.000,00

 

 

İlavesi Lazım Gelen   :

Birim Adı

Kurum Kodu

Fonks. Kod

Finansman  Kodu

Hesap Kodu

Hesap Açıklama

Kullanılabilir Ödenek

Yazı İşleri Müdürlüğü

46.39.11.01

01.3.1.00

5

03.04.02.04

Mahkeme Harç Ve Giderleri

275.000,00

Yazı İşleri Müdürlüğü

46.39.11.01

01.3.1.00

5

03.07.01.02

Büro Ve İşyeri Makine Ve Techizat Alımları

20.000,00

Belediye Başkanlığı

46.39.11.03

01.1.1.00

5

03.02.01.01

Kırtasiye Alımları

10.000,00

Belediye Başkanlığı

46.39.11.03

01.1.1.00

5

03.02.09.90

Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları

10.000,00

Belediye Başkanlığı

46.39.11.03

01.1.1.00

5

03.07.01.90

Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları

5.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü

46.39.11.04

04.4.3.00

5

03.07.01.90

Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları

140.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü

46.39.11.10

05.1.0.00

5

01.03.01.02

Geçici İşçilerin Ücretleri

340.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

46.39.11.43

01.3.9.00

5

03.05.09.90

Diğer Hizmet Alımları

100.000,00

 

 

 

 

 

Toplam

900.000,00