2020 YILI EKİM AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    6 Ekim 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

 

 

1.BİRLEŞİM

Md01

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Kasım-2020 Ayı meclis toplantısının 03.11.2020 Salı günü saat 17.30’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. Maddesi hükümleri gereğince, ekli III Sayılı Dolu Kadro (Memur) Cetvelinde belirtilen 7. Derecelik Zabıta Komiseri Kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derecelik Zabıta Komiseri Kadrosu alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md03

Ülkemiz turizmine katkı sağlamak, Bölgemizin ve Belediyemizin yurt dışında tanıtılması, ülkeler arası insan ilişkilerinde dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmek, kültür, uygarlık ve sosyal alanlarda işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak amacıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti Burgaz İli Sozopol Belediyesi ile Vize Belediyesi arasında kardeş kent olunması düşünülmektedir.

Vize İlçemiz Yıldız Dağları eteklerinde kurulmuş olup, Kırklareli İl merkezine 55 km mesafesi bulunmaktadır. İlçe merkez nüfusu 14.000 olup, halk geçimini çiftçilik, hayvancılık, orman ürünleri ve turizm gelirlerinden elde etmektedir. Vize İlçemiz ile çok fazla ortak özellikte olan Sozopol Belediyesinin Bulgaristan’ın batısında Burgaz şehrine 35 km mesafede bir kasaba ve belediye merkezi oluğu, ülkenin Karadeniz kıyısında yer aldığı, tarihi özellikleri ile önemli turizm merkezlerinden biri olduğu, nüfusu yaklaşık 13.000 civarında olduğu, halkın geçim kaynaklarının balıkçılık, çiftçilik, hayvancılık ve orman ürünlerinden elde ettiği anlaşılmıştır.

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Vize Belediyesi ile Bulgaristan Cumhuriyeti Burgaz İli Sozopol Belediyesi arasında dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmek, kültürel, uygarlık ve sosyal alanlarda işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Yurt Dışı İlişkileri” başlıklı 74. Maddesi gereğince kardeş kent ilişkisi kurulmasına, iki belediye arasında imzalanacak protokol için Belediye Başkanı Ercan Özalp’e yetki verilmesine ve protokolün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4.Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 5. Maddesinin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı tarafından üyelere hitaben öneri ve teklifi bulunan olup olmadığı soruldu. Öneri ve teklifi bulunan olmadığından kendisinin önerilerinin bulunduğunu belirtti şöyleki;

-Vize Personel Sanayi ve Ticaret Ltd.Şt. nde çalışan işçiler için sendika ile toplu sözleşme imzalamak üzere kendisine yetki verilmesini önerdi. Öneri meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek gündeme ilavesi yapıldı.

 

Md06

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kurulan Vize Personel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde çalışmakta olan işçiler için uygulanmakta olan mali ve sosyal haklar 12.04.2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilmiş olup süresi 31.10.2020 tarihinde sona erecektir.

Bu nedenle, Belediye Şirketinde çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarının belirlenmesi için yetkili bir sendika ile toplu sözleşme görüşmesi yapmak ve sözleşme imzalamak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38/g maddesi gereğince Belediye Başkan Ercan Özalp’e yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2020 Pazartesi günü saat 14.00’da, İmar Komisyonunun da aynı gün saat 15.00’te, 2 Birleşimin ise 13.10.2020 Salı günü saat 17.30’da yapılamasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

2.BİRLEŞİM

 

Md04

Belediye Meclisinin 1. Birleşiminde “Kaçak Su Kullanım Cezası Bedelinin Tespiti” başlıklı 04. Maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve komisyon tarafından yapılan ön çalışmadan sonra hazırlanan komisyon raporu mecliste okunarak,

 

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; İlçemizde kaçak su kullanan mükelleflere 2020 yılında uygulanacak Kaçak Su Kullanım Cezası Bedelinin aşağıda yazılı bulunduğu şekilde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15/b bendi gereğince uygulanmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. 

 

KAÇAK SU KULLANIM CEZASI ÜCRETİ (5393 S.K. 15/b)

 

  1. İlçemizde su kullanan mükelleflerin su saati ve aboneliği olmadan kaçak su kullanmaları halinde uygulanacak olan ceza tutarı                       : 3 000,00 TL
  2. a) İlçemizde su kullanan mükelleflerin su saati olup, aboneliği olmadan kaçak su kullanmaları halinde uygulanacak olan ceza tutarı             : 1.000,00 TL

b) İlçemizde su kullanan mükelleflerin su saati olup, aboneliği olmadan kaçak su kullanmaları halinde uygulanacak olan suyun m3’ü           : 5,00 TL

  1. İlçemizde su kullanan mükelleflerin su saati olmayıp, aboneliği olan kaçak su kullanmaları halinde uygulanacak olan ceza tutarı             : 2.000,00 TL

 

Md05

Belediye Meclisinin 1. Birleşiminde “Yeni Yapılan Parka İsim Verilmesi” başlıklı 05. Maddesi İmar Komisyonuna havale edilmiş ve komisyon tarafından yapılan ön çalışmadan sonra hazırlanan komisyon raporu mecliste okunarak,

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Belediye tarafından uygulanmakta olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki Devlet Mahallesi 28 Ada ve 440 Ada da bulunan yeşil alanların üzerindeki parkların yapımı tamamlanmıştır. Söz konusu parkların vatandaşlarımız açısından anlaşılır olabilmesi için İmar Komisyonu tarafından belirlenen “Vesile-Aykut KÜÇÜKESİN Parkı” isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/n maddesi gereğince verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.