2020 YILI OCAK AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    1 Ocak 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Şubat-2020 Ayı meclis toplantısının 04.02.2020 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md02

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 2020 yılı Ağustos Ayında tatil edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md03-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. Maddesi hükümleri gereğince, ekli III Sayılı Dolu Kadro (Memur) cetvelinde belirtilen 7. Dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet Zabıta Komiseri kadrosunun kaldırılarak yerine 4. Dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet Zabıta Komiseri kadrosunun alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md04-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Görevleri bir yıl süre ile devam edecek olan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için, önceden hazırlanmış ve Başkanlık Mühürü vurulmuş, beyaz oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Bir müddet sonra toplanan oy pusulaları açılarak,  7’şer oy alan Aysel YILMAZ, Yusuf Ziya TOPRAK ve Turgut FINDIK, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesigeregine, Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

Md05-

Gündem gereğince yapılan müzakere sonucunda, İlçemizi Tarih ve Kültürel anlamda tanıtmak ve İlçemiz esnafının ticaret hayatına hareket kazandırmak amacıyla 28.29.30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Belediyemiz tarafından “Vize XIII. Tarih ve Kültür Festivali ” düzenlenmesine, festival giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına, festival tertip komitesi kurulması ve festival süresince alınacak olan stant ücretlerinin belirlenmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi hükümleri gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md06-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. maddelerine dayanılarak hazırlanan 01.06.2012 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe konulan “Vize Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliği ” nin Taksi Çalışma İzin Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler Başlıklı 9. Maddesinin (b) bendi 5. maddesinden sonra gelmek üzere;

6. SRC Belgesi,

7. Psikoteknik Değerlendirme Raporu,

Maddelerinin eklenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 07 nci, 08 nci, 09 ncu, 10 ncu ve 11 nci maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı Ercan Özalp üyelere hitaben öneri veya teklifi bulunan olup olmadığı sordu. Öneri veya teklifi bulunan olmadığından kendisinin önerilerinin bulunduğu belirtti;

-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2. El Traktör Alınmasını,

-Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 2. El Kamyon Alınmasını,

-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden Sıfır Kilometre Süpürge Makinesi, Fiat Doblo Cargo Plus Panelvan ve Ford Tour Courıer Kombi Camlıvan araçlarının Alınmasını,

-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2. El Kamyon Alınmasını,

-Belediyemize ait hurdaların satışının yapılmasını önerdi. Öneriler meclis üyeleri tarafından kabul edilerek gündeme ilaveleri yapıldı.

Md-12

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet en az 2010 Model 4x4 Çift Çeker Kapalı Kabinli 2. El Traktör satın alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md13-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet en az 2010 Model 2. El Kamyon alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md14-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Otoyapı TRA-VAC500 Yol Süpürme Makinası, 1 adet Tour-Courıer-Kombi-DLX Ford Tourneo Courıer Deluxe Ecoblue 4x2 Arka Euro6.2 Dizel 6+1 Düz Vites Camlıvan ve 1 adet Fıat Doblo Cargo Plus 1.6 M.Jet 3,4 m3 4x2 Ön Euro6 Dizel 6+1 Düz Vites Panelvan marka hizmet araçlarının Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden satın alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md15-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 2. El Kamyon alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md16-

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve bila sayılı hurda malzeme satışı ile ilgili müzekkeresi meclise havale edilmekle;

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü deposunda bulunan hurda demir malzemelerin atıl vaziyette bulunması ve kurumumuz park alanını gereksiz yere işgal etmesi sebebiyle söz konusu hurda malzemenin ekonomiye kazandırılarak değerlendirilmesi amacıyla satılmasına, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının 09.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’da, 2.Birleşimin 10.01.2020 Cuma günü saat 17.00’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

Md07-

Belediyemize İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve 1281 sayılı müzekkeresi ekinde meclise gelen İş Deneyim Belgesi ücret tespiti yazısı meclise havale edilmekle;

Belediye meclisince yapılan müzakere sonucunda; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. Maddesine göre EKAP üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan İş Deneyim Belgesi Onay Ücretinin 500,00TL+KDV tespit edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md08-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Sağlıklı ve kaliteli yasamın önemli bir unsuru olan amatör sporun gelişmesi, ayrıca ilçemiz gençlerini spora yönlendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla,5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin b bendi gereğince ve aynı maddeye 12.11.2012-6360/17md.; Degisik:12.07.2013-6495/100 md. ile eklenen ” Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde oniksini geçemez” fıkra hükmü çerçevesinde ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinden Vize Spor ve Acar Spor kulüplerine 2020 yılı için ayni ve nakdi yardım yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md09-

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında; “Meclis başkan ve üyelerine; Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20 nci maddenin ikinci fıkrası, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 25. inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz” denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2020 yılı için meclis başkan ve üyelerine, bütçe komisyonu tarafından belirlenen, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 133,53 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Şubat-2020 Ayı meclis toplantısının 04.02.2020 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md02

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 2020 yılı Ağustos Ayında tatil edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md03-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. Maddesi hükümleri gereğince, ekli III Sayılı Dolu Kadro (Memur) cetvelinde belirtilen 7. Dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet Zabıta Komiseri kadrosunun kaldırılarak yerine 4. Dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet Zabıta Komiseri kadrosunun alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md04-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Görevleri bir yıl süre ile devam edecek olan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için, önceden hazırlanmış ve Başkanlık Mühürü vurulmuş, beyaz oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Bir müddet sonra toplanan oy pusulaları açılarak,  7’şer oy alan Aysel YILMAZ, Yusuf Ziya TOPRAK ve Turgut FINDIK, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesigeregine, Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

Md05-

Gündem gereğince yapılan müzakere sonucunda, İlçemizi Tarih ve Kültürel anlamda tanıtmak ve İlçemiz esnafının ticaret hayatına hareket kazandırmak amacıyla 28.29.30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Belediyemiz tarafından “Vize XIII. Tarih ve Kültür Festivali ” düzenlenmesine, festival giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına, festival tertip komitesi kurulması ve festival süresince alınacak olan stant ücretlerinin belirlenmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi hükümleri gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md06-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. maddelerine dayanılarak hazırlanan 01.06.2012 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe konulan “Vize Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliği ” nin Taksi Çalışma İzin Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler Başlıklı 9. Maddesinin (b) bendi 5. maddesinden sonra gelmek üzere;

6. SRC Belgesi,

7. Psikoteknik Değerlendirme Raporu,

Maddelerinin eklenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 07 nci, 08 nci, 09 ncu, 10 ncu ve 11 nci maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı Ercan Özalp üyelere hitaben öneri veya teklifi bulunan olup olmadığı sordu. Öneri veya teklifi bulunan olmadığından kendisinin önerilerinin bulunduğu belirtti;

-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2. El Traktör Alınmasını,

-Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 2. El Kamyon Alınmasını,

-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden Sıfır Kilometre Süpürge Makinesi, Fiat Doblo Cargo Plus Panelvan ve Ford Tour Courıer Kombi Camlıvan araçlarının Alınmasını,

-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2. El Kamyon Alınmasını,

-Belediyemize ait hurdaların satışının yapılmasını önerdi. Öneriler meclis üyeleri tarafından kabul edilerek gündeme ilaveleri yapıldı.

Md-12

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet en az 2010 Model 4x4 Çift Çeker Kapalı Kabinli 2. El Traktör satın alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md13-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet en az 2010 Model 2. El Kamyon alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md14-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Otoyapı TRA-VAC500 Yol Süpürme Makinası, 1 adet Tour-Courıer-Kombi-DLX Ford Tourneo Courıer Deluxe Ecoblue 4x2 Arka Euro6.2 Dizel 6+1 Düz Vites Camlıvan ve 1 adet Fıat Doblo Cargo Plus 1.6 M.Jet 3,4 m3 4x2 Ön Euro6 Dizel 6+1 Düz Vites Panelvan marka hizmet araçlarının Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden satın alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md15-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 2. El Kamyon alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Md16-

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve bila sayılı hurda malzeme satışı ile ilgili müzekkeresi meclise havale edilmekle;

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü deposunda bulunan hurda demir malzemelerin atıl vaziyette bulunması ve kurumumuz park alanını gereksiz yere işgal etmesi sebebiyle söz konusu hurda malzemenin ekonomiye kazandırılarak değerlendirilmesi amacıyla satılmasına, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının 09.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’da, 2.Birleşimin 10.01.2020 Cuma günü saat 17.00’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

Md07-

Belediyemize İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve 1281 sayılı müzekkeresi ekinde meclise gelen İş Deneyim Belgesi ücret tespiti yazısı meclise havale edilmekle;

Belediye meclisince yapılan müzakere sonucunda; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. Maddesine göre EKAP üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan İş Deneyim Belgesi Onay Ücretinin 500,00TL+KDV tespit edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md08-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Sağlıklı ve kaliteli yasamın önemli bir unsuru olan amatör sporun gelişmesi, ayrıca ilçemiz gençlerini spora yönlendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla,5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin b bendi gereğince ve aynı maddeye 12.11.2012-6360/17md.; Degisik:12.07.2013-6495/100 md. ile eklenen ” Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde oniksini geçemez” fıkra hükmü çerçevesinde ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinden Vize Spor ve Acar Spor kulüplerine 2020 yılı için ayni ve nakdi yardım yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md09-

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında; “Meclis başkan ve üyelerine; Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20 nci maddenin ikinci fıkrası, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 25. inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz” denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2020 yılı için meclis başkan ve üyelerine, bütçe komisyonu tarafından belirlenen, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 133,53 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.