2020 YILI ŞUBAT AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    4 Şubat 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Mart-2020 Ayı meclis toplantısının 04.03.2020 Çarşamba günü saat 17.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.