2020 YILI TEMMUZ AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    7 Temmuz 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

 

1.BİRLEŞİM

Md01

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Eylül-2020 Ayı meclis toplantısının 01.09.2020 Salı günü saat 18.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyon, 1 adet kamyonet ve 1 adet binek hizmet araçlarının, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden satın alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

Md03

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun       “Taşıtların Satılabilmeleri” başlıklı 13. Maddesi kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 39 DY 399 plaka sayılı Renault Megane marka aracın sık arıza yaptığı, tamir ve bakım giderlerinin çok fazla olduğu gözlendiğinden satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerini takip etmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. ve 5. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı tarafından üyelere hitaben öneri ve teklifi bulunan olup olmadığı soruldu. Öneri ve teklifi bulunan olmadığından kendisinin önerilerinin bulunduğunu belirtti şöyleki;

-İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İdlib’e Biriket Ev Yapımı kampanyasına destek verilmesini önerdi. Öneri meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek gündeme ilavesi yapıldı.

 

 

Md06

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 26.06.2020 gün,14790631-952.03.14.02/ sayı ve  İdlib’e Biriket Ev Yapımı konulu yazı mecliste okundu.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının düzenlemiş olduğu  İdlib’e Biriket Ev Yapımı kampanyasına 1 adet biriket ev maliyeti olan 6.000,00TL’nin Belediyemiz hesabından ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.07.2020 Cuma günü saat 10.30’da, 2 Birleşimin ise 07.07.2020 Salı günü saat 18.00’da yapılamasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

2.BİRLEŞİM

 

Md04

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Belediyemizin 2020 yılı Bütçesine konulan bazı ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, Plan ve bütçe Komisyonu tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre tanzim edilen 1.150.000,00 TL ek bütçe, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. Maddeleri gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

GİDER EK BÜTÇESİ

                                   

46391118                       YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                             

                 01 3 1 00 5    03 4 2 04      Mahkeme Harç ve Giderleri                                   250.000,00-

                                                                                             TOPLAM:  250.000,00-

46391131                      FEN VE İMAR İŞLERİ HİZMETLERİ:

     04 4 3 00 5     03 7 1 90    Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alımları                   100.000,00-

                                        03 7 3 90     Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                             50.000,00-

    06 1 4 01    Kara Taşıtı Alımı Giderleri                                      150.000,00-

                                                                                           TOPLAM:       300.000,00-

46391138                      TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                 06 3 0 00 5    03 7 1 90     Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alımları                     50.000,00-

                                       06 1 4 01     Kara Taşıtı Alımı Giderleri                                      300.000,00-

                                                                                                                  TOPLAM:       350.000,00-

46391143                       DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   

                 01 3 9 00 5   03 5 9 90       Diğer Hizmet Alımı Giderleri                                 100.000,00-

                                     06 1 4 01       Kara Taşıtı Alımı Giderleri                                     150.000,00-

                                                                              TOPLAM:      250.000,00-

                                                                                                GENEL TOPLAM:       1.150.000,00-

 

 

GELİR EK BÜTÇESİ

 

01  3  2  52                 Elektrik ve havagazı tüketim vergisi                                        100.000,00-

04  4  1  02                  Kişilerden alınan bağış ve yardımlar                                          50.000,00-

05  2  2  51                  Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar                 1.000.000,00-

                                                                                                         TOPLAM   :  1.150.000,00-

 

Md05

Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde; 2 Mimar, 3 Mühendis, 3 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Fen Memuru, 1 Sanat Tarihçisi, 1 Kimyager ve 3 Ekonomist olmak üzere 15 Teknik Personel çalıştırma izni verilmiştir.

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 15.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, Teknisyen Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyen çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.800,00 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.