2021 TEMMUZ AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    6 Temmuz 2021
  • Karar No:
    1

Gündem geregini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi
geregince Eylül  Ayı meclis toplantısının, 02.09.2021 Persembe günü saat 17.30’da yapılmasına,
toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birligi ile karar verildi.