Ortak Stratejik Ekolojik Birlik Toplantısı Gerçekleştirildi

06 Şubat 2020 16:39 Vize Belediyesi 239

 

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA
Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında
başlanmış olan “CB005.2.12.019” sayılı “ECO-LABS for Sustainability of Protected Areas
and Coastal Environment” isimli, 24.07.2019 tarihinde başlayan 24.07.2021 tarihinde
tamamlanması planlanan, Sredets Belediye Başkanlığı’nın ortak, Vize Belediye Başkanlığı
lider ortak olduğu projenin hedefi; sınır ötesi işbirliği alanında ortak doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımına ve doğanın korunmasının arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu
hedefi gerçekleştirmek amacıyla proje süresince 9 faaliyet planlanmaktadır. Bu faaliyetlerle
proje sonunda; Vize ve Sredets’te korunan alanlar ve kıyı bölgelerinin sürdürülebilir gelişmesi
için alt yapı projelerinin sağlanması, korunan alanlar ve kıyı bölgelerinin sürdürülebilir
gelişmesine yönelik uzman, çocuk, genç ve yerli toplulukların yetiştirilmesinin sağlanması,
kıyı bölgelerinde çevre korunması için sürdürülebilir koşulların sağlanması, doğal sit alanların
korunmasına yönelik sürdürülebilir faaliyetlerin uygulanmasına yönelik koşulların sağlanması
çıktıları elde edilecektir.
Planlanan faaliyetlerden, “Korunan Alanların ve Kıyı Ortamının Sürdürülebilirliği İçin
Ortak Bir Stratejik Ekolojik Birlik Oluşturulması” isimli ve 2 numaralı aktivite kapsamında,
03.02.2020 Pazartesi günü, kardeş şehir Sredets’ten 15 Bulgar, Vize’den 15 Türk katılımcı ile
iki oturumda gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların ilk oturumu, Vize Belediyesi nikâh
salonunda gerçekleştirilerek, Ortak Stratejik Ekolojik Birlik kurulmuştur. Toplantı
kapsamında bir araya gelen Ekolojik Birlik temsilcilerine, projenin tanıtımı, Vize’nin doğal
değerlerinin tanıtımı ve kurulacak olan ekolojik birliğin amacı ile görevlerini içeren bir sunum
gerçekleştirilmiştir. Ekolojik Birlik, sürdürülebilir korunan alanlara ve temiz kıyı bölgelerine
ulaşmanın yanı sıra tüm ortak doğal kaynakların kalitesini iyileştirmeye yönelik eylem ve
yenilikleri organize eden istikrarlı bir ortak ağ oluşturarak işbirliğini geliştirmek amacıyla
kurulmuş olup, birlik temsilcileri tarafından yılda 3 kez düzenli olarak toplantılar yapılması
planlanmaktadır. Ekolojik Birlik’in görevleri ise;
1. TAVSİYE AĞI - yerel düzeyde ekolojik stratejileri geliştirme / izleme ve problem
çözme konularında uzman desteği sağlamak;
2. GÜVEN AĞI - projelerin uygulanmasında ve anlaşmazlıkların giderilmesinde
katalizör görevi görmek;
3. İLETİŞİM AĞI - çevre ile ilgili konuları tartışmak, sorumlu kişileri zamanında
bilgilendirmektir.
Toplantının ikinci oturumu ise, 04.02.2020 Salı günü Vize Belediyesi nikâh salonunda
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda bir araya gelen Ortak Stratejik Ekolojik Birlik temsilcileri
bölgemizdeki çevresel tehditler konusunda bilgi alış verişinde bulunmuş ve ortak bir çözüm
önerisi üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Toplantının ikinci oturumunun gündem
başlıkları;
• Türkiye’deki yasalar çerçevesinde Vize’de uygulanan ve uygulanabilecek çözüm
önerilerine göre yıllık eylem planı için öneriler,

• Bulgaristan’daki yasalar çerçevesinde Sredets’de uygulanan ve uygulanabilecek çözüm önerilerine göre yıllık eylem planı için öneriler,
• Faaliyet 5/ «Panayır İskelesi» Sahil Bölgesinde Ortak Çevre Temizliği için organizasyon konusunda fikir alış verişi,
• Faaliyet 9/ Çevre Kirliliği Karşıtı «Doğayı Koru-Geleceği Koru» kampanyası
konusunda fikir alışverişidir.
Projenin ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilecek olan iki aktivitesinin de koordinasyonunu sağlayacak olan Ekolojik Birlik bu faaliyetlerle ilgili görev dağılımı yapmış
ve çalışmalarına da başlamıştır.
Bu projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği, tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.
Bu yayın Interreg - IPA Bulgaristan - Türkiye Programı, CCI No 2014TC16I5CB005 kapsamında Avrupa Birliği desteği ile oluşturulmuştur. Bu yayının içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Vize Belediye Başkanlığı’na aittir ve içerik Avrupa Birliğinin,programın Yönetim ya da Ulusal Makamının görüşlerini yansıtmamaktadır.

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.