İLAN

Başkanın Öz Geçmişi

07.06.2021 Tarihli Belediye Meclisi toplantısında, Belediyemiz tarafından yetkilendirilen İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde, yüklenici İmpo İmar A.Ş. tarafından hazırlanan; askı sonrası düzeltmeleri içeren 5 adet paftadan oluşan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 21 adet paftadan oluşan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Açıklama Raporu Vize Belediye Meclisi tarafından 07.06.2021 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin oy birliği ile onanmıştır.


Fotoğraf Galeri