İLAN

Başkanın Öz Geçmişi

İlçemiz Devlet Mahallesi 58 ada 2, 5, 7, 9, 11 parseller, 59 ada 2, 3, 4, 5, 11, 12 parseller, Gazi Mahallesi 363 ada 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 129, 142, 175 parseller ve 365 ada 1, 2 parsellerin bulunduğu alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılmasına ilişkin karar alınmıştır.

3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1. Madde uygulamasına göre hazırlanan düzenleme bölgesine ait parselasyon paftaları, dağıtım cetvelleri ve ekleri 13.06.2022 Tarihi itibariyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre ilana çıkmıştır.


Fotoğraf Galeri